Tiến độ dự án Sapphire Palace

Tiến độ ghi nhận ngày 15/04/2015 tại công trường dự án Sapphire Palace Số 4 Chính Kinh. Hiện tại Sapphire Palace đang thi công tầng 9.

Tiến độ Sapphire Palace - Đang thi công tầng 9

Tiến độ Sapphire Palace – Đang thi công tầng 9

Cập nhật tiến độ chung cư Sapphire Palace ngày 25/05/2015

Cập nhật tiến độ chung cư Sapphire Palace ngày 25/05/2015

tien-do-sapphire-ngay-25-05-2015