• Vị trí Sapphire Tower
  • Thiết kế nội thất Sapphire Palace

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo Sông Hồ Land

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng là một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, có cơ cấu với hệ thống quản lý chất lượng chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng sẽ đem lại những sản phẩm, dịch vụ...

Hỗ trợ tài chính

Logo MBbank

Hiện tại, Dự án được Ngân hàng Quân đội (MBBank) đồng hành và cam kết tiến độ. Ngoài hỗ trợ tài chính cho chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, MBBank còn có các gói cho vay hỗ trợ người mua nhà đến 70% giá trị căn hộ, thời hạn trả nợ lên tới 15 năm...

Video Sapphire Tower